Akutní oprava rozvaděče televizního studia

Při revizi sítí jednoho Ostravského televizního studia jsme upozornili na závadu hlavního rozvaděče, ze kterého jsou napájeny všechny ostatní podružné rozvaděče. Ani ne týden po předání revize se závadou se závada projevila výpadkem budovy během vysílání, bylo tedy nutno náplň rozvaděče vyměnit a poupravit. Opravy proběhly v nočních hodinách a televizní diváci vůbec nezaznamenali to, že budova byla hodinu odpojena od elektrické sítě. Byly vyměněny všechny jističe, opraveno nevyhovující svodiče přepětí, odstranění starých odvodů, umístění krytu svorkovnice, výměna klemovacích lišet za správně dimenzované, vyčištění a popsání rozvaděče. Preventivně byly také vyměněny pojistky v pojistkovém odpojovači a ve skříni HDS.

Zanechte komentář