Mimořádné informace

Zde najdete všechny aktuální mimořádné informace týkající se naší firmy

1. 1. 2021 – COVID-19


Vážení návštěvníci, vážení zákazníci, díky stále trvající mimořádné situaci v České Republice týkající se onemocnění SaRs-nCov-2, jsme se rozhodli naše mimořádné firemní pravidla upravit následovně:

  • Celý náš tým je pravidelně testován testy na Covid-19, minimalizujeme tím možnost šíření nákazy z naší firmy.
  • Zvýšená hygiena – nošení roušek při styku se zákazníky

Žádáme Vás, naše zákazníky, o nahlášení skutečnosti v následujících případech:

  • V případě nevolnosti, či zdravotních potíží 
  • V případě nařízené karantény
  • V případě pozitivního testování na Covid-19

V případě výše uvedených případů proběhne styk se zákazníky pouze s respirátory KN95

 

Prosíme o trpělivost a braní zřetele na aktuální informaci. Je možné prodlení v termínech zakázek způsobených právě aktuální informací

Děkujeme za pochopení, přejeme Vám pevné zdraví

Elektroservis Hlísta s.r.o.